Lokallivet

Brædstrup Y´s Men´s Clubs formål er først og fremmest at være en støtteklub for det lokale kirkelige arbejde blandt børn og unge. Det er KFUM&K, FDF, De grønne spejdere (KFUM-spejderne og De grønne pigespejdere). Men der ydes også støtte til andre lokale initiativer.

Brædstrup Y's Mens club er en del af en landsdækkende Y's Mens Region Danmark. Her er mere end 3.400 medlemmer i 140 klubber. Vi indgår derved i et fællesskab med et åbent og virkelysten miljø, hvor lydhørhed og nysgerrighed for andre menneskers forskellighed og relationer mødes med respekt. Gennem dialog og handling inspirerer vi hinanden til at yde en indsats både økonomisk og praktisk overfor bl. a. børne- og unge-organisationer, i det hele taget over for mennesker der har behov.