21 årig modtager lederpris 2019

Onsdag den 16. oktober uddelte Brædstrup Y’s Men’s Club den årlige lederpris.

Prisen uddeles til anerkendelse af det frivillige arbejde, der udføres i foreningslivet. I klubbens præmisser for uddeling er blandt andet anført følgende begreber: initiativ, engagement, ansvar, uegennyttigt, dedikeret, proaktiv, rollemodel for andre børn og unge.

Alle disse kriterier er til fulde opfyldt hos prismodtageren 21-årige Thomas Lund Pedersen fra FDF i Brædstrup.

Thomas en særdeles aktiv leder hos FDF i Brædstrup. Thomas har været med i FDF i 15 år og finder det helt naturligt, at give det videre, som han selv har fået.

I FDF er Thomas aktiv leder for 10 unge i alderen 13- 18 år. Her handler det om at give erfaringer videre, men også at være med til at give udfordringer. ”Der er ingen bånd der binder”, udtaler Thomas. ”Hvis vi har lyst til at lave en blide (kastemaskine), så gør vi det”.

For Thomas er det vigtigste det forpligtende fællesskab. Et fællesskab, hvor der er opgaver, der skal løses. Men også et sted, hvor der er rart for alle. ”Individet er vigtigt, men fællesskabet er endnu vigtigere” udtaler Thomas. ”Et sted hvor vi kan omgås hinanden, et frirum hvor vi kan være, der er ingen forventninger, være fri og lidt skør”.

Lederprisen er på kr. 2.500 og sponsoreres af en række lokale virksomheder.

Tilbage til nyhedslisten